Eþer

Old Swedish Dictionary - eþer

Meaning of Old Swedish word "eþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eþer
ed. "mädh siex manna eþe" SR 44. stande a eþätakans eþe ib 13. " thän eþän vil siä (mottaga af vederparten)" ib. " sum eþen skal siä ib. oRKar e han sin edh föra" ib. " mz svornom eþe" Bu 57. mädh. .. stafuadhom edhe SJ 148 (1446). " swäria the edha hwar androm" MB 1: 211. " badh han först swäria sik edha wm höghsto diäfla waldh" Bil 448. " en iudhe böldh enom cristnom manne edh iwi (uppmanade att gå ed vid) sancti nicholai nampn" ib 578. " at ganga edhin ib. sum eþen skal ganga" SR 13. " een þrätylten eed at ganga" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 6 (1353). " för än edin gangen är" SO 142. för än eedhen före them giorder är ib 148. " gaufo sin edh ther oppa" SD NS 1: 37 (1401). " med wor helgeandz eedh" HSH 20: 120 (1507). " for the kosteliga ede" BtRK 253 (1469, orig.). " moth theres stora ede ib. medh stora edhe the thz sworo" RK 2: 5375. dyra eede sworo the ther sa ib 8173. " lägger aff eder sware och dijre edher" BSH 5: 78 (1506). Jfr asöris-, atergangs-, ateRKöpfasta-, borghara-, boskiptis-, Buds-, duls-, en-, falz-, fasta-, for-, forfalz-, forhäfþis-, fäþernis-, gangs-, gen-, giptar-, glafs-, granna-, granzla-, göþslu-, hemföþo-, hemuls-, hovuds-, häfþa-, iämnaþa-, lofs-, löpis-, men-, mäts-, niþar-, nämda-, stämmu manna-, sätis-, taks-, trygdhar-, tryggia-, tväsöris-, tylftar-, þiufs-, þrätyfta-, uprättar-, vaþa-, vilz-, värnar-eþer. eþaBuþ,

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • eedher.
 • ädher: -a RK 1: (sfgn) s. 173.
 • -ar: -a Bil 448 ; MB 1: 211, 462 ; RK 1: (sfgn) s. 173, 2: 4288, 3: 759. -er MB 1: 338 ; RK 3: 1896 ; BSH 5: 78 (1506) ;
 • -e Fr 2526 ; RK 2: 5375, 5536 o. s. v.),
 • eþa fylli ,
 • eþa mal ,
 • eþa män ,
 • eþanöte ,
 • eþar vitni ,
 • eþa sväre
 • eþä- )
 • eþa taki
 • eþä- )
 • edsbär
 • edz- )
 • edsför
 • edhz- )
 • eds män
 • eedz- )
 • eds orþ
 • edz-.
 • e þz-),
 • eds vita
 • äthz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back