Eþsöre

Old Swedish Dictionary - eþsöre

Meaning of Old Swedish word "eþsöre" (or eþsøre) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eþsöre Old Swedish word can mean:

eþsöre (eþsøre)
eg. edgång, ed.
eþsöre (eþsøre)
1) konungens och de förnämaste männens i landet ed att försvara den allmänna freden. SR 56, 57. hawi konunSOm bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS ezwöre brutitt SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). wari ther edzöret brutit PFN 137. SOm bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 38 (1413, orig.). SO 274, 302. " i haffin konunSOm bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSins edzöre forbrutit" RK 1: 2100. " haffwi han ta forbrwtit edzöra" SGGK 104.
eþsöre (eþsøre)
2) L.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so eþsöre may have also been written as eþsøre

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • edzöre.
  • ezwöre SD 5: 377 (1344, nyare afskr.); SR 56, 57),
  • eþsöris balker
  • edzöres- )
  • eþsöris brut
  • edzöres- )
  • eþsöris böter ,
  • eþsöris mal ,
  • eþsöris nämd ,
  • eþsöris rätter ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚦᛋᚯᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back