Fadhir

Old Swedish Dictionary - fadhir

Meaning of Old Swedish word "fadhir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fadhir
fader; bildl. fader, upphovsman, upphov. Sdw 2: 1213. "gudh är fadhor oc giutare alla dygdha Nio kap ur" Bir 27. - fader, ss hedrande el. vördnadsfull benämning, särskilt åt (högre) medlem av den andliga ståndet. war een mena rykt i landet, att wår fader ärchebiskop skulle then tijdh wara döder Lindblom Äbval 6. idhert bref, ludennes thet i ingha brefve hafva faat af vor heliga fadher paven, at i skulde vedergöra thet vedermoth the heliga kirkio oc verdoga fader erchibiskop jönis är vedherfaret Hist Handl VIII 1: 20 (1464). äpterscreffna sweriges rikes fulmächtig sändebudh, swasom är wärdughe fädhre oc herra, bviscop thomas i strengnäs oc magnus i abo. .. her cristiern niclisson etc. Rydberg Tr 3: 160 (1436). " the werdhogha fädhre och ärlighe godha men aff rikensens radh" Arfstv 98 (1472). Jfr döpilsa-, folster-, for-, foster-, gudh-, kirkio-, mat-, skripta-, stiup-fadhir.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • fadhor Nio kap ur Bir 27, 33 ; SD NS 3: 430 (1419). gen. med art. faþrins KS 52 (132, 56).
  • fadhre JMÖ 40 ; J Buddes b 171.
  • fadre SvB 479.
  • fadhere Mecht 88 (bis); MP 5: 82 ; SvB 490.
  • ffadire Vm Fornm Årsskr 3: 88 (13781). pl. nom. fädhre Rydberg Tr 3: 160 (1436) ; Arfstv 98 (1472) ),
  • fadhur brodhir (faderss broder (dat.) SJ 2: 216 (1492). pl. faderss bröder ib),
  • fadhur brodhor dottir (fader broder dotter),
  • fadhur brodhor son (daderbroder sön),
  • *fadhur gardher
  • fadhur modhir (fadermoder. fadersmoder Uppl Lagmansdomb 52 (1492) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚦᚼᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Hist Handl
Historiska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens historia. 1861 ff.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back