Fastfara

Old Swedish Dictionary - fastfara

Meaning of Old Swedish word "fastfara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fastfara
med laga formaliteter öfverlåta och tillegna. gifuer iac häratzhöftingen i sama hundare som godzit i liger fulla macht them älla therra visso vmbudhi thet fastfara mäd fastom oc allom skälum BSH 1: 179 (1381). VAH 24: 327 (1377). SD NS 1: 34 (1401), 71 (1401), 132 (1402) o. s. v.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛋᛏᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back