Fla

Old Swedish Dictionary - fla

Meaning of Old Swedish word "fla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fla Old Swedish word can mean:

fla
L.
fla
1) flå, afdraga (huden el. barken). lät. .. huþ fla af hans limum mz kniuom Bu 209. Di 106. MD 104. " flaar aff them barken" MB 1: 233.
fla
2) bildl. med prep. af afkläda, utplundra (på). skal thera skin (för siäl) flaas aff allo godho aff dyäflomen (amima eorum a dæmoiBus ab omni bono decoriabitur) Bir 3: 8.
fla
3) skinna, skafva, skaffa genom anlitande af alla möjliga utvägar. alth theth jach kan fla och kla til hopa, thet fortäres i idhers thienst BSH 5: 234 (1508).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • flaa.
  • flog Di 106.
  • fladhe Su 432 ;
  • -is Lg 3: 289. ffladdhe, se af fla. pl. flogho Bil 215 ; MD 104.
  • flaghin. fladder: fladde LfK 54 ),
  • fla af , afflå (huden el. barken). flaa aff alt skinnit af köteno Bir 2: 104. " han lot honom flaa aaf sin huud" MD (S) 234. " fladhe aff barken" Su 432. Jfr af fla.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back