Flaki

Old Swedish Dictionary - flaki

Meaning of Old Swedish word "flaki" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

flaki
flake, plankverk, skyddstak, af sammanfogadt trävirke gjord betäckning till skydd mot skott och stenkast. suå måghe torn ok barfridhi wäria för blido kaste medh slakum (för flakum) ok fiälom KS 86 (210, 94).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛚᛆᚴᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back