Folk

Old Swedish Dictionary - folk

Meaning of Old Swedish word "folk" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

folk Old Swedish word can mean:

folk
L.
folk
1) folk, människor. " farande folk som aff androm landom komber" Gummerus Syn-STat 44 (1425, i vidim. fr. 1440). " är thä så atth then man gifft folk veedh siigh inne haffuer soon dotter eller annadh viderlags folk" ib 36 (1425, avskr.). " thesse gode men skole opbäre then hielp och peninge, som got folk wil hielpe til sancte birete cappell" STb 5: 265 (1520). " med plurala beSTämningar. xij öre meSTer mickell thet han STeglade folket jes p[e]rsson, nigels persson et warch" Skotteb 432 (1470 ; Kämn). han ökir aff litzle sädh en SToran ar wexST ey ath enaSTh fem thusandh folke vthan otalikom manghom thusandhom STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 229. 2) mäniskor i någons tjänST. vpa thet at rector forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde universiatis, doctores, meSTere, STudentes och theris folk moge thes roligar bliffwa oc liffwa AnnerSTedt Ups Univ HiST Bih 1: 4 (1477).
folk
3) äkta par, makar. et gamalt par folk ok hionalagh man ok qwinna owergaffuo gardh ok godz ok fingo thät j händer sinom som ok sona kona. .. vm sidher böriade them ledas widher thät gambla folkit STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 61. 5) människa, person. fore wor kereSTa nade frves bön schul ok flere gode folkx bön schul STb 3: 419 (1499). Jfr almoso-, arbeidis-, banz-, bysätis-, dagsvärkis-, drafls-, fatökis-, gärdha-, gäST-, hem-, hionalgags-, hof-, hus-, innis-, kloSTer-, krigs-, lands-, loa-, lösinga-, vin-, renlivis-, skip-, slots-, sokna-, vidherlags-, värulds-, örlögs-folk.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • fulk Prosadikter (Sju vise mäst B) 217),
  • *folka kyn
  • -kön )
  • *folks kyn
  • -kön )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᛚᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back