For

Old Swedish Dictionary - for

Meaning of Old Swedish word "for" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

for
sulcus, fåra. ardhir hulkit som gör widha fora Bir 2: 8. " owiligh vxe dragher krokotta far" GO 999.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • far.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back