Forfadhir

Old Swedish Dictionary - forfadhir

Meaning of Old Swedish word "forfadhir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

forfadhir Old Swedish word can mean:

forfadhir
L.
forfadhir
1) förfader, en av förfäderna; avliden äldre manlig släkting (jfr fadhir i utvidgad betydelse). vy niclis iönisson, STen thureson, karl bonde ok karl knwtzson kennoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs met tesso waro näruarande opne breffue oss met samtykko STadhfäSTh. vnth ok giffuit haffua wart gooz dyghernäs. .. met allom tillaghom til sancti iohannis ok marie magdalene prebenda j wyborgh for war forfadhers siel, her tordh bonda rörixson, som han STichadhe j sin liifs thyma SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 2: 301 (1422).
forfadhir
2) företrädare i ämbetet. giffwa en päning aarligha. .. waSTena cloSTre til bygning hwilke hälgha pawa oc ware (ɔ KriSTian I:s) forfädher swerikis konunga oc drotninger alla biscopa oc mene rikesens radh. .. fornäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda cloSTre. .. giffwit Vårfrup 142. som ware (ɔ konung KriSToffers) forfädher konung magnus oc konung eric oc höghborin forSTinna drötnung margareta thät oc them vnto oc gaffuo Priv o skyddsbr 176. ib 177. af vorom förfädrom erchebiscopum, biscopum ok prelatum her i svrige HiST Handl VIII 1: 38 (1474). anno domini medlxxxiiij. .. tha hade forscrifne myn forfader ingewaldh STadzscriffuer thette forsumeth inscriffue i thenne jordabook STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 130 (1489). SToria. 1816 ff.">HSH 13: 45 (1524?, Brask), 100 (1524, Brask), 14: 36 (1525?, Brask). - företrädare i äktenskapet. Se F. de Brun, Språk o. STil 19: 28 ff, 20: 82 ff, 222 ff, S: O. Nordberg ib 19: 250 ff, 20: 219 ff. niels mangsson. .. kiendis sik vel ffornögdan wara ffor allan then arffuedeell bade i lösa och faSTa som hans forfadher olaff klenasmidh och honom tillfallen är pa sina huSTrua vegna STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 1: 402 (1473). STb 1: 92 (1477), 147 (1478), 154 (1478). laurens som war. .. STorbiörns forfadher som han fick huSTruna efftir magdalena ib 2: 179 (1486). thette epterscriffne merke är marten wlffs, som thagit haffuer epter sin forfader hinrik finne, som huSTvrne förre atte ib 3: 201 (1494). " ath han fore sigh fan swaar gieldh medh sina kera huSTrv epter sin forfader ib 4: 169 (1507). (- om STyvsvärfar. "STb 1: 379 (1482). Se F. de Brun, Språk o. STil l19: 30, 20: l87 f, S. O. Nordberg, ib 19: 232 ; jfr 1). 3) fader i överförd bem. om normgivande kriSTna geSTalter i det förgångna, kyrkofäder, martyer etc., oftaST i plur. som övers. av lat. patres. aff forfädhranna (patrum) scrifft ok thera dikt haffwer thu, huru thu skalt wndhirSTanda hwat människan är SpV 355. " som scriffuat STaar j gambla forfäderanna bokom" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 118. " här aff haffwom wi äptirdöme aff enom godhom man, ok gamblom, forfadhir som heeth tobias" ib 198. SkrtUppb 42.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚱᚠᛆᚦᚼᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Hist Handl
Historiska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens historia. 1861 ff.
Priv o skyddsbr
Privilegie- och skyddsbref för Vadstena kloster utfärdade af K. Kristofer åren 1442 och 1444. I Småst på Fsv.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Vårfrup
Handlingar på svenska rörande 'Vårfrupänningen' till Vadstena klosters byggnad och underhåll. I Småst på Fsv. Växtförteckn. fr. slutet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14. Växtförteckn. fr. medlet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back