Forganga

Old Swedish Dictionary - forganga

Meaning of Old Swedish word "forganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

forganga Old Swedish word can mean:

forganga
L.
forganga
2) varda till intet, bliva förbi. " Se Sdw 2: 1219. - gå förlorad. swa skullen ok j dher barn tha the waren xij ara, dragha them til godho ok alwarligha näffsa them aff ondo, tha forgingo ey mange j renliffnadhenom ok j andelighom wisdom (tunc multi non perirent in religione et in spirutiuali disciplina)" Mecht 36. 3) fördärvas. hwro the kwnne frälsa siith liiff ath the ey skulle plath forgaa aff grecomen Troj 244. - förfalla. Se Sdw 2: 1219. fördärva, förgöra. the mästarana som widherfresta at forga idher mz smikrande ordhom Prosadikter (Sju vise mäst) 123. " han tänkte jämliga hwro han skulle forgaa honom" Troj 2. " the tänkte ath gudena wille forgaa landet mz flod" ib 158. 6) gå förlorad (för ngn), avhändas (ngn). kwnne thz oc saa ske. .. ath forscripna agadela eller noget aff them fornempda werdog fader förginge med nogen räth Brasks Kopieb 20 (1514). - refl. forgangas, förstöras, fördärvas, ödeläggas. thet gotzeth j skipeno är aather, förgars, äller därffwas PMSkr 60. ib 20, 83, 321.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • för-.
  • forga.
  • ind.
  • forgars SpV 224, 225. förga(a)rs JMÖ 118, PMSkr 20, 60, 83, 321),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚱᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Brasks Kopieb
Biskop Hans Brasks kopiebok. Bilaga till Östergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. I. 1875.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back