Forma

Old Swedish Dictionary - forma

Meaning of Old Swedish word "forma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

forma
1) form varöver ngt formas. göris eth mooth aff lee wm ena formo som är swarffwath aff trä PMSkr 508. 3) form, gestalt, skapnad. tha thu alsinkte skipelsse eller forma hafde P 4: 70. 4) mösnter, förebild. christus är war forma (Lat. forma),. .. thu ästh fforma allo hiona148. sancta birgitta. .. thu ästh fforman allo hionalagx ffolke SvB 394 (omkr. 1520). 5) öppning (rör) varigenom blästern pressar in i själtugn. i thett holitt inmures en forme aff jern genum huilke bälierne skole blässe PMSkr 628 (senare avskr.). - Jfr tighlforma.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • forme )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚱᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back