Forsyn

Old Swedish Dictionary - forsyn

Meaning of Old Swedish word "forsyn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

forsyn Old Swedish word can mean:

forsyn
L.
forsyn
1) förutseende, förutbestämmelse. j mins gudhoms forsyn (providentia) äru al lthing foreseedh oc stadhgadh aff ophoueno Bir 2: 126. " os bidhar then lhäBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe ande hwilkin som är kärleker och godhwili i hwilkom lwi ärum foresedhe til äwärdhelikit lifth, och thy wil lhan wtan iäfh at hans foresyn (prædestinatio) fulkomnis" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 218. " aff allo thy som tw, o äwerdelikin snille. .. haffwer skipat oc flyat j thinne äwärdelike foresyn oc owärdeliko walde" Su 329. - betänkande i förväg. komaskolanda thinga forsyn (consideratio) Bir 3: 404. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 71.
forsyn
2) förtänksamhet, omtänksamhet, omtanke. bidhia for än böna timan komBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber är foresyn Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 134. " opta see sin ting oc Boo huru the staa thz är stoor forsyn oc gangn" ib 288. " haua ey för skällica forsyn vm sin bestandilse oc fordan" Bir 3: 407 MB 1: 302. VKR 6, 33. MB 2: 140. Su 243. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 170. hafdhe han omak ok oro j hughenom for hänna forsyn (för omtanken om henne) Bir 1: 325. " af sinne forsyn ib. "ib 327.
forsyn
3) tillsyn, omvårdnad, !SYNS_DÅLIGT? gudh som lhenne. . .hafde. .. i sin eigen hagn ok foresyn tagit Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 552. " ath. . .bätre foresyn hägdan oc foreskipan maghe koma" Bir 5: 130. " the siälan som thine forsyn oc styrsll äru andwordadha" ib 2: 184. " som sik wndirgiffua wilia enna qwinno foresyn" ib 4: 70. " litha oppa hennas äMBete oc före syn" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 162. - bestyrande, bestämmande, anordning. brullöps kostnadhin skipadhis alt äpte hänna forsyn Bo 58.
forsyn
4) (gudomlig) styrelse, förnya, skickelse. thätta görs tho ey vtan gudz raaz vissa foresyn oc skipan Bo 108. aff thins kärlex forsyn Bir 3: 111. " thz var giort aff thäs häBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha anda forsyn" ib 413. " gudhlic forsyn" Bil 352. ib 353. " mädhan gudh medh synne mille forsyn thet saa fögat haffuer" BSH 3: 4 (1449). Bir 1: 249, 2 ; 33, 3: 285, 436. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 218. Su 146, 168, 198, 329, 438. iak är biscopir af gudz forsyn Bir 1: 309. " vy heming gad aff guds försyn, electus till lincoping" BSH 4 350 (1503). - Jfr oforsyn.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • för-.
  • forsyyn MB 1: 302 ; VKR 33. foresyn. föresyn Lg 218 ; MB 2: 140 ; Su 146 ; LfK 71. före syn ib 162),
  • forsyna man ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚱᛋᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back