Fostra

Old Swedish Dictionary - fostra

Meaning of Old Swedish word "fostra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fostra
nära, fostra. "frödhin skAl inspringa j mit bryst ther han är vt aff fostradhir (de quo nutria est)" Bir 1: 61. " mz henna signadha myölk fostras ib 4: 146. "ib 153. " hwat mon thänna marken fostra (quid vero hunc vermen Alit) annat än huxins gäld ok sannindinna glömsko (för -a)" Bo 96. - uppföda, uppfostra. hwilkin kona swenbarn faar hon skAl thz fostra om siw aar Al 4742. MB 2: 227.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe Bir 4: 153.
  • fostra fram ,
  • fostra up ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᛋᛏᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back