Framan

Old Swedish Dictionary - framan

Meaning of Old Swedish word "framan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

framan Old Swedish word can mean:

framan
eg. Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">FramiDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Från; Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framtill. läg hanum en hank, Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frammän niDir langs at Boginum HÄSTläk. i AS 137. " Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framman ij hans hiälme skeen een STolter liws karbunkil STeen" Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 161. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 356. " nat kiorttillin skal wara oppen Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framan" ib 5: 39. B)
framan
1) för att uttrycka ett varande vid ett föremåls Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framsida: Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framför. Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framan fore solinne varo satte sua sum tua preDikaro STola STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Art) 177. laa Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framman for henne Bo (Cod. B) 344. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 427. ST 16.
framan
2) för att uttrycka att något får sin plats på ett föremåls Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framsida: Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framför, på. huars band är sitiande Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framman for änneno (super Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frontem) STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 387. " fäSTa them Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framman fore gudz altara" MB 1: 405. II med ack. för att uttrycka en rörelse till ett föremåls Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framsida: Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framför. lagdho the eet faghirt klädhe Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framman fore piltin ihesum Bo 2. satto sik Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frammanfore korsit ib 206. " ib (Cod. B) 344. "Di 248.

Part of speech: pp, ab

Additional information: prep. L. adv. L. adv. och prep.

Grammatical aspect: prep.adv.adv. prep.

Alternative forms or notes:
  • framan a ,
  • framan for
  • -för Di 248. -fore),
  • framan til ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛆᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back