Frö

Old Swedish Dictionary - frö

Meaning of Old Swedish word "frö" (or frø) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

frö Old Swedish word can mean:

frö (frø)
L.
frö (frø)
1) frö. blomstrit bär . . . frö Bir 1: 178 . ib 235 . bölma hawer trighiahandha blomsther oc frö LB 5: 81 . thäs frö stöt mz vin ib.
frö (frø)
2) rom. " fiskane samanlekande j hafweno vt sända siin frö (ova) hulkin som fallande j hafwit göra fruct " Bir 1: 257 . - Jfr bölmodil-, dilla-, fänika-, fänikals-, hampo-, hör-, kal-, kattosta-, krassa-, lin-, malyrta-, märke-, märkis-, nätla-, purlöks-, sinap-, sinaps-, syro-, valmogha-, väghbredho-frö.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so frö may have also been written as frø

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • fröö Bir 1: 235),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᚯ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back