Frost

Old Swedish Dictionary - frost

Meaning of Old Swedish word "frost" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

frost Old Swedish word can mean:

frost
L.
frost
1) frigus, gelu, köld, frost; äfven frost, rimfrost, frusen dagg el. fukt. rädhis hwarce kyld äller forst KLemming. 1862.">Al 1683. döö af fröst (frigore) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 258. " i. .. swa storo froste" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13. starcht frost FH 6: 89 (1496). " KLemming. 1862.">Aldra kKLemming. 1862.">Allastir swa som !SYNS_DÅLIGT? (gelu)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 86. " haghel oc frost" Iv 469. " frost oc snio haghil ok iis" ib 690. Bu 489. KL 105, 175. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 194. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 276, 277, 3: 56, 463. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 5798, 6142.
frost
2) frost, kylskada, kylsvulst. thz liim ther frost är i LB 5: 81. " om gamKLemming. 1862.">Alt frosth är i been" ib 7: 4. " for saaro föther, ther frost er ynnan" ib 139. " frost i ben oc föter" ib 288. " ted. .. drager vt frostit ib. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • fröst Bir 1: 258 ; RK 3: (sista forts.) 5798, 6142. forst),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᚮᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back