Fru

Old Swedish Dictionary - fru

Meaning of Old Swedish word "fru" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fru Old Swedish word can mean:

fru
L.
fru
1) domina, herskarinna. hauande mik for sina Frw ok ey for husFru KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 284. " han kallade fatikdom sina Fru" Bil 801. ib 805. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 66. " wili är Frwa sinna gerning" MB 1: 32. ib 46, 89. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 190, 267, 3: 454. MD 94, 96. giordhe tik til ena Fru ower alla wärldenna creatur LfK 140. - Fru kallas drottningen af undersåtarne och af hoffolket. war kära Fru, drotning margareta FM 22 (1389, nyare afskr.). höwisman ii östragötlande, aa mina Frughu weghna SD NS 1: 527 (1406). min Frw drötningh margareta ib 17 (1401) war kära Frwä och modher drötningh margaretha ib 2: 62 (1408, i ett bref utf. af Kon. Erik). thz thykker minne Fruo (drötninginne) swa Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 95. ib 136, 138, 149. - riVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSföreståndarens gemål af dennes underlydande. jach fech myn fFrvs scriwelse FM 510 (1511). - den förnäma matmodren af tjenarne och tjenarinnorna. MB 1: 233. " hon vilde ey sina Fru at sky" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1240. " miin Frw hafuer fangith swa mykin sorgh" ib 790. ib 977, 1006, 1095, 1098. " min kära Frw latin idhra qwidha" ib 1100. ib 1120, 1127 o. s. v. - Fru nyttjas ss benämning på JungFru Maria. världinna Frw (domina cæli et terræ) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 219. " waar Fru (JungFru Maria)" Bu 3. ib 6, 7 o. s. v. af Vare Frwo sancta marie KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 335. wara Frughu closter ii aluastrum SD NS 1: 526 (1406). Varra Fru fözlo daghar (Marie födelsedag, Mormessa, 8 Sept.) Bu 23. - Varra !SYNS_DÅLIGT? (Vara Fru dagher, VarFrudagher) högtidSDag firad till JungFru Marias minne. äpte Varra Fru dagh þrem vikum for mikialsmässo (Marie födelsedag, 8 Sept.) ib 523. äpter warfw dagh som fore michels messo koMBer (d. s.) FH 2: 6 (1374, nyare afskr.). VarFrw dagh. .. then öwermeer om höstin är (d. s.) Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3576. tiil warfFru dag j höst (d. s.) LB 2: 62. VarFrw dagh ther ywer meer (d. s.) Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2540. " thär epter vm warFrw dagh (d. s.)" ib 4284. " innan sidherme wara Frw dagh (d. s.)" SD NS 1: 450 (1405). " a Vara Fru dagh gen pascom (Marie bebådelsedag)" Bu 166. äfter wara Fru dagh wm warena (d. s.) Bil 457. " fFran VarfFru dag j ffasto (d. s.)" LB 2: 62. " xii daga epther VarfFru dag j fasto (d. s.) thz er nonas aprilis ib. "ib 63. Bil 719, 880. " innan wara Frw dagh dyra, som kallas assumptio marie (Marie himmelsfärd, 15 Aug.)" SD NS 1: 378 (1404). om VarfFrw dagh dyre tydh (tiden omkring Marie himmelsfärd) FM 641 (1515). - Varra Fru aptan (VarFru-), aftonen el. dagen före en högtidSDag firad till minne af JungFru Maria. wara Fru aftna KL 92, 93. " vppa warFru apton anunciacionis (dagen före Marie bebådelsedag)" SD NS 1: 558 (1406, gammal afskr.). pa VarFrv aptan sidhermeer (d. v. s. 7 Sept.) FM 336 (1507). - Varra Fru nat (VarFru nat), natten till en högtidSDag firad till minne af JungFru Maria. vm VarFru nat assumcionis KL 349. - Varra Fru mässa (VareFru-, VarFru-), messa till JungFru Marias ära. sagdhe hwan dagh ware Frw messo (missam de betata virgine) Bil 788. " äptir warFru messo" Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 15, 16. - högtid firad till minne af JungFru Maria. han skipadhe atta dagha höghtiidh hwaria Vare Frw mässo Bil 755. " for wara Fru mässo j fasto (Marie bebådelsedag)" ib 699. - Varra Fru tidh (Varfw-), vårFrutid, tiden omkring en högtidSDag firad till minne af JungFru Maria. smör som antigha er dragitt til hopa j may manad eller om Var Frw tiid (tiden omkring Marie himmelsfärd?) LB 7: 326. tag eneber om dyre Varfw tiidh (tiden omkring Marie himmelsfärd) ib 330. Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 4072. FM 266 (1505).
fru
2) matrona, Fru. en ärlek ok väl Burin Fru Bu 11. ib 25, 521, 522. Bil 266, 267. Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 59 (147, 64). Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 113. Fl 33. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 903, 933, 955 o. s. v. Fr 1003, 1021 o. s. v. Frw belafir ib 1214, 1288. Fru Florie ib 3180. ib 2389, 2633, 3168. " Frwor loc iomFrwr" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 44, 68. ib 2157, 2950, 2969. Fr 1495. - ss titel Var denna benämning förbehållen riddarnes hustrur. hwar Frelses qvinna wille hetha Frwga Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 5197. " monde the epther Fruga nampn letha" ib 5100. " käre Frv märete" BSH 3: 172 (1466). - äfven om kon. Valdemars gemål heter det att hon lät sig nöja med denna titel. for en Frwa hon sik forslogh Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1143. - qvinna af stånd, dam (gift el. ogift). riddara oc Frwor Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 50. Fr 1473, 2699. " bland herrar oc Frwr" MD 394. " mz Frur oc quinna" ib. " for ridderskap och Frvr ärä" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 29. ib 31, 53 o. s. v. iak henne sa ok Fruor Flere Fr 1210. ib 1959, 1998 o. s. v.
fru
3) qvinna. " en Frw (mulier) j Flander födde thry dödh barn" Bil 834. " enskona orMBer är then, ther stander op rätter oc hawer enna Frwgho änlite" MB 1: 160. ib 397. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 4113, 4157, 4201, 4295.
fru
4) nunna. blanzaFlor foor til Fruor in ok Flores til munka at thz sama sin Fl 2090. Fr 3177. Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1217. SD 2: 23 (öfvers.). 24. - JFr ensätu-, haf-, heþers-, hus-, !SYNS_DÅLIGT? KLoster-, lands-, renlVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivis-Fru.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • frua Fl 33 ; Iv 138 o. s. v.; Fr 1053 o. s. v.; -an Bil 267.
 • frwa MB 1: 32 ; 46; -o ib 233. frwä.
 • fruwa: -o MD 94.
 • frugha MB 1: 89 o. s. v.; Fr 1208 ; Iv 903 o. s. v. pl. frur. fruor. dat. frwm MB 1: 397 ),
 • frua kloster
 • frwe- SD NS 2: 63 (1408); RK 1: 1208.
 • frwer- SD NS 2: 62 (1408).
 • frwo- Iv LXXXVI. fruwo closter: -clostreno SD NS 1: 14 (1401)),
 • frua smyrilse
 • frugasmörilse )
 • fruo vald ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᚢ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back