Fru

Old Swedish Dictionary - fru

Meaning of Old Swedish word "fru" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fru Old Swedish word can mean:

fru
L.
fru
1) domina, härskaarinna. " om drottning el. riksföreSTåndares gemål (el. änka). jak STen bänctzsson riDDar ok minna frw drötningena höwitzman kännes openbarlika. .. "SvSkr 1: 19 (1390). " ffor henne kom wor kereSTa nadege frves drötning criSTines bön" STb 3: 412 (1499). biörn, mj frugis suen ib 5: 272 (1520). ib 274 (1520). wor elskelige kiere ffruge ffrw criSTine nielsse dotter ib 276 (1520). STock Skb 122 (1520). - husmoder, matmoder. Se SDw 2: 1222. käre frw vilin j ekke sköt ga til bordz oc fa idhir mat Hel män 261. - ss. benämning på jungfru Maria. gudhi til hedher ok ware fruwo SD NS 3. 94 (1445). en gaardh. .. belegin widh swartbrödra twers offuer worffru gylles STuffw STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 18 (1476). iomffrv maria. .. himerikis drotnigh, wärdhena ffru SvB 332 (omkr. 1520). JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 376. Varra fru dagher, högtidSDag firad till jungfru Marias minne. a thorSDaghenum neST äpte Vaare frw dagh i adventonne (Marie avledeSDag, 8 dec.) Gadolin STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pants STenianus. Se Lg.">Bil 276 (1378). " löser iac ey thetta forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdha goz innan thetta oc Varra frugho dagh nu näST combir i höST (Marie födelSDag, 8 sept.) tha scal thet goz Vara forSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pantha" ib 281 (1389). " daghin äpther förSTa wara frw dagh i somaren (Marie bösökelsedag, 2 juli)" RP 2: 216 (1391). - minna fru kirkioganger, Marie reningdag el. kyrkogång, kyndesmässan, 2 febr samme dag wort anders karsson och longe niclis fortigte om thet tall the hade there mellan her på slothet j mi frvgis kirkegong STb 5: 160 (1517). " ith am win oc vj kannor, som kom til mi frvgis kirkegongh" STock Skb 114 (1519). - Varra fru pänninger Varfru pänninger), skatt som utgick till förmån för VadSTena kloSTers uppförande och verksamhet, våfrupenning. Vårfrup 129. the breeff som ware forfädhir swerikis konunga oc rikesins raadh haffua giffuit oc vnt opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa warfrrw pänningen orikit aarlica vt at giffua watzSTena cloSTre til STyrk oc oppähälde ib 133 (1442). Fyra handl rör Vkl 284 (1440). - Varra fru tidh, vårfrutid, tiden omkring n högtidSDag firad till minne av jungfru Maria. the i!UDDA_TECKEN?ᶜ (150) march som ware frwe tijder till höre STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 242 (1504).
fru
2) matrona, fru, dam. frwna satto sik saman widh annan ändan frwn aff huseno yterST Prosadikter (STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJu vise mäST B) 195. tha sätz iak widh annan bordz ändan mz frumen ib. - tilltal av konungen till drottningen. Se SDw 2: 1222. kvinna av STånd. fruger oc jomfruer som godz hafver i dannemark forbyta sit godz her in i landet HSH 13: 89 (1524?). 4) nunna. thz Vaare ok got at en gudelig frua. .. lärdhe jomfrumen latina en halfuan tima äller helan Saml 6: 176 (1495). - om abbedissa. Se SDw 2: 1222. - Jfr haf-, hus-, iung-, riDDar-fru.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • frua Saml 6: 176 (1495)
  • frwna Prosadikter (Sju vise mäst B) 194 ; dat. frumen ib),
  • *frua dräkt
  • frva dreckt )
  • *frua mö , kammarjungfru? cristin frua möö i bidem dedit j öre SSkb 293 (1508-1509).
  • *frua sälle
  • -er) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᚢ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Fyra handl rör Vkl
Fyra handlingar rörande Vadstena klosters privilegier (1440 och 1458), abbedissans årliga redovisning och klosterfolkets tarf af kost och föda. I Småst på Fsv.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
Vårfrup
Handlingar på svenska rörande 'Vårfrupänningen' till Vadstena klosters byggnad och underhåll. I Småst på Fsv. Växtförteckn. fr. slutet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14. Växtförteckn. fr. medlet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back