Fyla

Old Swedish Dictionary - fyla

Meaning of Old Swedish word "fyla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fyla
orena, smutsa. " ther komo flughur ok fylte alt hans sår" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 41 (107, 45). " the fyylto thit änlite mz slem oc spoth" ST 175. " hans hälgha liofwa änlite war fyyl (trol. för fyylt) oc wanhamat som a spitälskom manne" ib 172. Jfr befyla.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • fyyla. -te -ter?),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛦᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back