Fylla

Old Swedish Dictionary - fylla

Meaning of Old Swedish word "fylla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fylla Old Swedish word can mean:

fylla
L.
fylla
1) fylla, uppfylla. " ey fyltes then vsle ther meder aff theres pynom JBuddes b 87. - utföra fyllningsarbete. her anders olsson vij öre han giffuit hade arbetis karle, som fylte wid södre torn STock Skb 75 (1518). - förse med fyllning. STekta gäs fylta Brasks Matordn 4. - fylla, uppSToppa. Se Sdw 2: 1223. 6) ersätta, gottgöra. .. geldhskyldoghan. .. at fyllä eth mark landh" RP 2: 89 (1385). " bepliktar jac mik met thetta myt breff at fylla for:de meSTer haquon syn andeel j dalby" Svartb 511 (1472). " tho mente han näSTa nattena fylla thät förra braST" Hel män 227.
fylla
8) lägga till. sidhen haffue the loffuet at fylla vnder preSTebolet lx lass äng Svartb 546 (1483).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • fylte.
  • fylter) ,
  • *fylla sik , dricka sig full, berusa sig. thesse danza ok skrala ok fylla sik SkrtUppb 222. Spv 219.
  • *fylla i gen , giva ss ersättning. Se Sdw 2: 1223.
  • fylla up , 1) uppfylla. Brasks Cal 268. 2) ersätta, gottgöra; erlägga. tha thilbindhom vi os. .. at fylla klärkomom vp ien korn SD NS 3. 407 (1419, samtida avskr.). the skole fylle honum the peninge op, som the honum löffuade sTb 5: 154 (1517). - Jfr i gen-, ivir-, upfylla, ävensom saman-, vatnfylter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛦᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Brasks Matordn
H. Hildebrand, Matordningen i biskop Hans Brasks hus (ur hds. fr. 1513--27). I Vitt. Hist. o. Ant. Ak:s Månadsblad 1885 s. 1--21.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back