Fylla

Old Swedish Dictionary - fylla

Meaning of Old Swedish word "fylla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fylla Old Swedish word can mean:

fylla
L.
fylla
1) fylla, uppfylla. fyll mit horn MD 383. bwkin ther opta fyltis KLemning. 1860. SFSS.">Bo 139. - med prep. mäþ. fylto the Vatnkarin mz Vatn KLemning. 1860. SFSS.">Bo 62. " fylte han sitt kar mz Vatn" KL 235. " skör luste fölgher Bukin fyltan mz mat och winSDrykkiom" Ber 87. - med prep. af. thu skalt. .. fyllas aff thöm hälgha anda Bil 897. fyltä honä fullä aff helewagh Va 29.
fylla
2) Bildl. mätta, tillfredsställa. " enkte fyller alla thera astundan vtan gudh siälwer" MB 1: 117.
fylla
3) fylla, uppfylla, riKLigen förse (med). fylte alt acaie land mz kristno kirkiom Bu 137.
fylla
4) fylla, uppfylla, fullt upptaga. fyllen iordhrike MB 1: 111. " hinna härscap. .. fylte huset" Bil 530.
fylla
5) fylla, fullkomna, göra fullständig. fylte thz affat Var Bil 741. " iohanni ewangeliste fyllas hans heþar þär mäþar. at hans daghar föres i Vars härra sia[1]fs höghtiþ fözla" Bu 50.
fylla
6) ersätta, gifVa ersättning. at fylla her wlfuei swa godhum oc gildum byium som hossaby är SD NS 2: 173 (1409).
fylla
7) fullgöra. mik Var dömt for hwarn mannen. .. een þrätylten eed at gangä ok iak engin þerä fylt gat FH 3: 6 (1353). (fyllandis för hyliandis för hyliandis Su 28 .) fylla ater, fylla igen. fylto aater all the watn som han oc hans fadher hafdho grawith MB 1: 210. Jfr aterfylla. - fylla in, taga in, förtära (i myckenhet). ffyl sidhan in swa mykit aff drykkin at thu hawir ängin afsaknadh aff natuardhin Bir 4: 129. fylla up,
fylla
1) uppfylla. " thet rumit skal fyllas vp medh jord" KS 86 (210, 94).
fylla
2) ersätta? erlägga? fylle cronone sin skat op FM 656 (1516). - Jfr upfylla. - Jfr for-, i-, lagh-, til-fylla, äfvensom genom-, o-fylter.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • fultis Lg 3: 259.
  • fylter) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛦᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back