Fyrst

Old Swedish Dictionary - fyrst

Meaning of Old Swedish word "fyrst" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fyrst Old Swedish word can mean:

fyrst
1) först, främst. " sa. .. vara fru först ii skaranom" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 11.
fyrst
2) först, före annat el. andra, till en början. sighin först frither wäri mäþ husi thässu SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). scAl han arwþä aar firi mark hwariä, först for mAlsäghändanom ok siþan for konunge ib 5: 479 (1345, nyare afskr.). fyrst vil iac þik sighia huru þik äru andelik vnderstandilse gifin sea oc hora KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 182. byri fyrst pafin mz sik siälfum ib 179. " böge þem fryst mz taugene" ib 180.
fyrst
3) först och främst, framför Allt. hon skAl thetta fforst at lära KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 214.
fyrst
4) först, för det första. sighr aristoteles, at thön äru siw, huart rike ok landskap widhr torf, vm thet skAl wara i godhom skipilsom. först skAl thet haua vitran ok rätvisan kunung ella höfdinga KS 56 (141, 61). her giordis warom herra stoor smäleker oc obrygdilsä j fyra handha motta, fforsth i thy ath the förde han i eth röth cläde Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 85.
fyrst
5) först, från början. hur waar fru warþ först scapath Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. fra þe stund moþer var först öken mäþ hanom ib 61. KL 347. MB 1: 62.
fyrst
6) först, tidigt. " som thu sower först ij nat" Al 230. " fran först aff morgnenom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 12. B) konj. så snart som. ward. ward awita först han inkom Bil 486. " hataþe han furst han byrþade at varþa guþleka" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 183.
Alternative forms or notes:
  • fyst L.
  • först.
  • föst L.
  • fryst Bir 4: (Avt) 180.
  • fforst MD (S) 214.
  • fforsth Lg 3: 85.
  • furst Bir 4: (Avt) 183),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛦᚱᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back