Gipta

Old Swedish Dictionary - gipta

Meaning of Old Swedish word "gipta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

gipta
gifva till äkta, bortgifta, gifta, förmäla (eg. en qvinna, men förekommer äfven om man). med dat. och ack. gipto sina dottor vngom svene STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 30. " vii ärom gifta twem brödhrom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 234. - med ack. gifte mz hedher sina elzto dottir STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 574. " gipte sin son" ST 274. ärlica gift STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 324. " quinno badhe gifta ok ogifta" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 101. " thz iak är gifter" STrand. 1853.">Fr 1250. " mz eens giffs manz huSTru" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 56. - STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. hwariom idhar lim en affgudh gipta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6808. " ther wardher thit liik iordhinne gipt" ib 8658.
Alternative forms or notes:
  • gifta.
  • giffta. -ir, -te, -ter. part. pret.
  • giffs Lg 3: 56, v.
  • gipta sik , gifta sig, ingå äktenskap (om s väl qvinna som man). med dat. wi. .. giptum ey os mannum Bil 446. " giffter hustrvn sick androm manne" SO 85. - abs. nar han ville hawa gipt sik Bo 57. - refl. giptas, = gipta sik. med dat. ephygenia giptis hanum Bil 229. - med prep. mädh. at giptas mz ihesu christo Bil 556. - abs. han kuskaþo frändar at giptas Bu 26. ib 143. Bil 245. Bir 1: 88. RK 1: 77, 2431. " engin giptis i annars wald" Al 7074. " nw wäxer smaswennin. .. oc giptis (tager sig hustru) aff egipto lande" MB 1: 198. - Jfr af-, saman-giptas, äfvensom fran-, lagh-, mund-, ny-, o-, tvä-, þrä-gipter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᛁᛕᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back