Görla

Old Swedish Dictionary - görla

Meaning of Old Swedish word "görla" (or gørla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

görla Old Swedish word can mean:

görla (gørla)
L.
görla (gørla)
1) fulkomligt, helt och hållet. äta thäs howodh oc föter oc inälfwe oc alt görla MB 1: 307.
görla (gørla)
2) fulkomligt, noga, omsorgsfullt, tydligt, granneligen, väl. min likama skalt þu. .. görla göma Bu 13. " haua män görla mäRKt. at þät Flytar litet þa varen varþar" ib 142. drötningen thet görala sa Fl 89. " j thässom skipilsomen skulde thu han idhkelica giörla skodha" Bo 34. " han huxa görla medh fulle forakt, huem han sätter i hender sin son øk styrilse landa" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 10 (25, 11). the sagdho sik görla han känna Bil 577. ib 273, 373. MB 1: 36, 57, 83, 123, 179, 287, 298, 392. Fl 167, 662, 708, 794, 1553, 1564, 1700, 1956. Iv 577, 925, 978, 1153, 1786, 2367, 2614, 2729. RK 1: 2171, 2: 2271. MD (S) 267. SD NS 1: 611 (1407). Di 133, 158. " thäs nämäre ok innrlicare thu älskar fatikdomen. thäs görlare dömer thu af thy som thorftelikit är" Bo 128.
görla (gørla)
3) till äfventyrs, väl, kanske? ma görla (Cod. A DiäfrFlika 54) nakrom manne synas, at hwar thera weet annars wilia oc lugh MB 1: (Cod. B) 532. " thänkte at thz ware görla (Cod. A wäl 141) möghelikt som han lowadhe" ib 538. " nw är än äpter at spöria et mäRKelikith thing, som nakrom manne ma gorla i hugh koma (Cod. A ma i hugh koma 147)" ib (trol. är på dessa tre ställen görla, gorla skrifet för därla, dörla, dorla). - Jfr fulgörla, äfvensom därla.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so görla may have also been written as gørla

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • giörla.
  • giorla Di 158.
  • gorla MB 1: (Cod. B) 538),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᚯᚱᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back