Grar

Old Swedish Dictionary - grar

Meaning of Old Swedish word "grar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

grar
1) grå. thu hauer mina gra älle Vanwyrt Prosadikter (Varl) 60. for en gran häst ATb 1: 64 (1456). twå af the grå gångare wi hafwa wid åbo Laberbring SAMl 3: 257 (1470, avskr.). - Jfr myrkgrar.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • gran ATb 1: 64 (1456).
  • gra Prosadikter (Barl) 60. ack. pl. m. grå Lagerbring Saml 3: 257 (1470) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᚱᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back