Grar

Old Swedish Dictionary - grar

Meaning of Old Swedish word "grar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

grar Old Swedish word can mean:

grar
1) grå. " vnum equm graan" SD 4: 201 (1331). FH 6: 68 (1486), 69. FM 640 (1515). Di 195. iärnhat ok hiälm ok äkilhuwa ther för waro gra som en duwa som annor sool swa skino the blank Al 3328. (syns dåligt) gaff hanom gran kiortil ok swarta kopo Bil 779. (syns dåligt) 11, 57, 70. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 10. " the mwnka the äro graa (hafva grå drägt, d. v. s. äro Cisterciensermunkar)" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 532. " vnam çappam lybist grath" SD 4: 105 (1329). Jfr hAlfgrar.
grar
2) grå, ovänlig. " grath är mällan wini naar gawu tälias" GO 324.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • grath.
  • graat VKR 11.
  • graa ib 11, 70 ; Bir 4: 10.
  • gran Bil 779 ; Di 195.
  • graan SD 4: 201 (1331); VKR 11.
  • gro FH 6: 69 (1486).
  • groo ib 68 ; FM 640 (1515).
  • graa RK 1: 532),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᚱᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back