Grund

Old Swedish Dictionary - grund

Meaning of Old Swedish word "grund" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

grund Old Swedish word can mean:

grund
L.
grund
2) abyssus, djup, avgrund. aff nydharSTa jordhinna grwndom (abyssis) Mecht 253. SpV 569.
grund
3) grund, mark, tomt. " kännis jak. .. at jak. .. hafuer. .. wplatit. .. mith STeenhws, grwnd ok tompt" SD NS 3: 91 (1415). " oc thileghnar jak hona (ɔ aabodh) meth grwnd oc grwndwall for:da rysabergha cloSTer ib 417 (1419).- kendes the thöm pa alle syder ware offuer ente och forlichte om lösörena som om grunden" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 149 (1489). " wil han mera byggie, tha byggie medh theris mynne, som j grvndet äghe" STb 4: 14 (1504). ib 88 (1505), 301 (1513). - faST grund el. liggiande grund, faSTighet, faST egendom. STb 1: 259 (1480). i allom lösören och faSTom grwndom STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 104 (1487). ib 107 (1488), 145 (1489). arffuit epter hans wlff. .. schulu arffuingana skyffta som tilbör, och manus wlff scal neST ware ath giffue skeligheet fore liggiende grwndhit STb 3: 20 (1492). ib 92 (1493) , 263 (1495). ath han aldelis thera mellen skyfft och byt hade lösörene och rede peningana, som thera mellen waar vtan liggiende grvnden ib 394 (1498). ib 4: 327 (1513). 4) grund, grundval. tha loth karll ingeualsson vpp. .. sith STenhus. .. medh helan mwr fra grvndena och öffuarST STb 1: 12 (1475). " hws ok tompt meth grundene ok alla bygning" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 71 (481). ib 73. STenhwseth. .. som thet nw vpmwrath ok bygt är meth kellare ok grvndene ib 75 (1481). ib 106 (1487). " hwffuendal haffuer latit vppmwra it nyt grvndh i sin egin keller" ib 126 (1488). ib. ib 187 (1491). " eth STenhuss medh thess wnderliggende grundh" ib 217 (1492). - af grundenom, från grunden, noggrant. thaa fraagade han aaf grundenom huad saken war Prosadikter (STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJu vis m C) 226. 6) grund, det innerSTa el. väsentliga av ngt. hiärtans grund. Se R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan s. 669. - tanke, avsikt, uppsåt, mening, sinne. Se SDw 2: 1229. än tho ath somlike äre the medh idher en hardhan grund hafua til min oc STora miSTro Troil 5: 295 (1447).
grund
- Jfr af-, badhSTovu-, källara-, sand-, smidhio-grund el. grunder.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • grunder ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᚱᚢᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back