Grunda

Old Swedish Dictionary - grunda

Meaning of Old Swedish word "grunda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

grunda
1) grunda, grundlägga. the (ɔ Guds ord) kwngöra enkte, hwat thz hälst wara kan, j thingom ällir ordhom, wthan thz är grwndat j sannindinne (semper nixum sit veritatis ratione) SpV 17. " alth thz thu grwndar j andhrom kärlek (quod in amore alieno fundaveris), thz wndhandraghir thu gudhi" ib 88. 2) gå till grunden med, grundligt överväga, begrunda, utgrunda. SpV 95. hwilkin är thän som all thänna stykke kan begripa ällir gwnda (perscrutari) ib 414. ib 586. Hel män 163. Troj 48. vlixes. .. grundade j syn hog hwad han (ɔ drömmen) skulle bemärka ib 307. - Jfr begrunda.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᚱᚢᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back