Grunda

Old Swedish Dictionary - grunda

Meaning of Old Swedish word "grunda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

grunda Old Swedish word can mean:

grunda
1) grunda, grundlägga. " thänne renliues mannanna stadhir är. .. grundadhir owir iis" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 122. " i tässo reglonne wphoffue oc wpbyrilse grwndar oc funderar christus henne wppa thre dygderib 4: 9. thu witnesbyrd oppa huilkom iak maa min ordh grwnda" LfK 3. ordh. .. grunddat oc rothat j the hälgo script läsningh RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 74. " at christendomin oc the hälgha tro skulde grundas och stadhfästas i the rikena" Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 229. - befästa, stadga sant tholomodh grundat oc styRKt mz christi (syns dåligt) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 45. Ber 114.
grunda
2) gå till grunden med, grundligt öfverväga, begrunda, utgrunda. hoo thz retteliga grwnda kan RK 3: (sista forts.) 5793. " tenkia ok grwnda subtilighet" MD (S) 207. Jfr be-, ut-grunda.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᚱᚢᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back