Ha

Old Swedish Dictionary - ha

Meaning of Old Swedish word "ha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ha
eg. årfäste. Se (D. O. Zetterholm i) Ordgeografi och språkhistoria s. 34 ff. - underavdelning av skeppslag med skyldighet att uppställe en man, hamna. 1 gardh, han ligger vthen haa och hampn VKj 159 (1447). ib 268 (1447). thet är en ödemarch; ligger wtan haa oc hampn ib 274 (1447). Jfr hamn.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back