Häfdh

Old Swedish Dictionary - häfdh

Meaning of Old Swedish word "häfdh" (or hæfdh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häfdh Old Swedish word can mean:

häfdh (hæfdh)
L.
häfdh (hæfdh)
1) innehavande, besittning, bruk. Se SDw 2: 1240. 2) hävdvunnen rätt. sades mattis laurensson kelleren til effther sin helffdh HLG 1: 132 (1490). forskreffne mattis haffuer ok jngen breff vtan retta heffden ib 134 (1491). ib. PMBref 317 (1512). Jfr for-, foräldris-, lagha-, ominnis-, til-, ur-, urminnis-häfdhd.
häfdh (hæfdh)
2) jordbyte som avser endast brukanderätten (icke äganderätten). vitherlikit görum wi. .. os. .. giort haffua eet häffdhaskiffte meth liongx kyrkio SD NS 3: 552 (1420). thet haffwer clostridh i eeno ondho häffdhaskipte aff herra nichlis VKj 269 (1447). - konkret. jordstycke som blivit föremål för dylikt byte. ibidem ägher clostridh eeth heffdaskiffte aff pella i hakaforss ib 49.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häfdh may have also been written as hæfdh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • häffdh.
  • heffdh. heffd: -en HLG 1: 134 (1491)),
  • *häfdha byte
  • häfdha skipte
  • häffdha-.
  • heffda-. -skifte. -skiffte),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚠᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back