Häfdha

Old Swedish Dictionary - häfdha

Meaning of Old Swedish word "häfdha" (or hæfdha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häfdha Old Swedish word can mean:

häfdha (hæfdha)
L.
häfdha (hæfdha)
1) (på orättmätigt sätt) tillägna sig och tag i bruk. häfdha til sik, d. s. Se Sdw 2: 1240. RP 2: 323 (1397). thij forbywdom vij varom äptherkommandom. .. at the jngaledis forscripna tomp[t] ellir jordh hyndra qwälia. .. ellir til sigh häffdha ellir tilägna Nio handl rör Vkl 230. 2) hävda, lägra, hava könsumgänge med (ngn). om fadhren häffdar sina dott´r äll´r sonen sina modh´r Beckman Stud 52 (1425-50).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häfdha may have also been written as hæfdha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • häffd(h)a. heffdha. -ar. -at),
  • *häfdha sik til , se Sdw 2: 1240. - Jfr fran-, til-häfha.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚠᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
Nio handl rör Vkl
Nio handlingar rörande Vadstena klosters fridlysta område, dess inhägnad, tomter och byggnad samt frihet från intrång. I Småst på Fsv.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Back