Häghna

Old Swedish Dictionary - häghna

Meaning of Old Swedish word "häghna" (or hæghna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häghna Old Swedish word can mean:

häghna (hæghna)
L.
häghna (hæghna)
1) genom stängsel freda, hägna. ther groor som hängnas GO 377. - (?) at wi. .. hafwom. .. afhent os oc wara arfua en gardh. .. holchin minna hustrv modher erfdhe epthe marcus booson oc en del hegnat SD NS 2: 12 (1408). - afstänga. äghna häller hägna heller för hindhra mer än hälthen i öreswndh SD 5: 210 (öfvers. fr. sl. af 1400-tAlet).
häghna (hæghna)
2) hägna, skydda. " än the wilia häghna thz (landet) oc wäria" MB 1: (Cod. B) 545. iak wilh mit konungxrike fore thik heghna Al 615. " thera skiolda varo swa forslaghnä thz the matto thöm ey häghna" Iv 4944. " heghna os mz thit wAld" MB 1: 354. " wil thu antiGOnum häghna" Al 8447. ib 10416. RK 3: 1788. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 41.
häghna (hæghna)
3) bevara, iakttaga? särdelis lifwerne hafwer thu häghnath Al 5936.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häghna may have also been written as hæghna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hängna: -as (handskriftens läsart enl. uppgift af Dr. C. af Petersens; tryckta uppl. har hägnas) GO 377.
  • hänghna RK 3: 1788.
  • -ar ,
  • häghna sik , skaffa skg skydd. flyddo tha nordmen alla vegna huar tit han matte sik hegna RK 1: 3161. häghna in, gifva skydd åt. häghna in til sik, skydda, försvara. the. .. aktade thz (Brunkeberg) in til sig hägna RK 3: (sista forts.) 4780. Jfr inhäghna. - Jfr franhäghna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚵᚼᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back