Häghna

Old Swedish Dictionary - häghna

Meaning of Old Swedish word "häghna" (or hæghna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häghna Old Swedish word can mean:

häghna (hæghna)
L.
häghna (hæghna)
1) genom stängsel el. dyl. freda, hägna. han (ɔ kålgården) är hägnadher meth enom stengardh VKJ 151 (1447). didrik. .. sade til jönis. .. hägna om thenne stakkin ATb 1: 87 (1458) (möjl. att föra till ett *häghna um). ath i plath incthe täppen eller hägnen sancte clara deel i fornempda ström Uppl Lagmansdomb 108 (1493).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häghna may have also been written as hæghna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • häghna in , 2) inhägna. hionagardin byggis. .. oc hägnis swa jn oc lykkis swa vm kring mädh enom bolgardh Nio handl rör Vkl 233.
  • *häghna sik til , se Sdw 2: 1240. - Jfr for-, in-häghna, ävensom ohäghnadher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚵᚼᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back