Häghnaþer

Old Swedish Dictionary - häghnaþer

Meaning of Old Swedish word "häghnaþer" (or hæghnaþer) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häghnaþer Old Swedish word can mean:

häghnaþer (hæghnaþer)
L.
häghnaþer (hæghnaþer)
1) hägnad, stängsel. " wingardhanna gardher oc hägnadher är synderbrwtin oc skingradher" Bir 4: 7. SJ 169 (1448).
häghnaþer (hæghnaþer)
2) inhägnadt område. " diurin wtgangande af häghnadhenom" Bir 4: 293. " ynnan closters hägnät" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 4: 73 (1459) jnnan staden eller stadzsins hegnat eller äghar SO 159. - i ortnamn. in. .. holmborghahegnæt SD 4: 417 (1335). tokahægnat ib 5: 627 (1347).
häghnaþer (hæghnaþer)
3) hägnad, hägn, skydd. at wij haffuom takit j wara enkannelica wärn friidh, hegnat oc forswar ware frwe sancte anne oc sancte Birgite closter j finland SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 4: 57 (1457). haffde land j sinom hegnad MD 337. - Jfr in-, oliva trä-häghnadher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häghnaþer may have also been written as hæghnaþer

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚵᚼᚿᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back