Hägome

Old Swedish Dictionary - hägome

Meaning of Old Swedish word "hägome" (or hægome) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hägome (hægome)
fåfänglighet, dårskap, dumet. "þu far mz sighrom hägoma" Bu 151. " þänna hägomma prädicaþe iþar guþ" ib 138. " vende. .. ater af thesse hems heggoma" Bil 800. " draghir til aminne. hwat häggoma hedhirgiri är" Bo 96. " ey wiste han eller wyrdhe kunna allan häggumma" MB 1: 93. " fore hans hemsko ok hägomma saka" Iv 4219. Bil 452. MB 1: 119, 128, 237, 277, 312, 403. - fåfängt prat, hams. talaþo manggen hägoma Bu 22. " sagþe þät alt hägoma vara" ib 40. " them thotte thz wara häggumma oc kalz" MB 1: 194. ib 121. Iv 1472. - gen. med el. utan Suff. art. i adjektIv bemärkelse: fåfäng. war herra han är nytteliker mästare oc ey häggumma MB 1: 93. i häggomma ok fafängom thrättom Su 421. " mz hägummans losta" MB 1: 145. Jfr de följande sammansättningarna.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hägome may have also been written as hægome

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • häggome.
 • heggome. hägomme: -a !SYNS_DÅLIGT? Iv 4219.
 • häggomme: -a Su 420 ; MB 1: 237, 277. !SYNS_DÅLIGT? ib 121 ;
 • -a ib 119, 128, 312, 403 ;
 • -ans ib 145.
 • häggumme: -a ib 93, 194),
 • hägoma drömber
 • häggoma- )
 • hägoma fulder
 • hägumma- )
 • hägoma leker
 • hägumma leeker )
 • hägoma lof
 • häggoma luf )
 • hägoma man
 • höggoma-.
 • haghuma- KS Fragm. 15),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚵᚮᛘᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back