Haki

Old Swedish Dictionary - haki

Meaning of Old Swedish word "haki" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

haki Old Swedish word can mean:

haki
L.
haki
2) hake. "lasse smedh fore hacker krampar och össicker iij ark" SSkb 34 (1502). - dörrhake. j andelike skodhan wändis gudz kärlekir, swa som dörin oppa hakomen Sp 227. ib 379. " iiij par dörrejern. .. met viij hakar HLG 2: 69 (1520). - i bälte fäST hake vari armbortSTrängen fäSTes, då den spändes medelST ett vindspel, krikhake?" ATb 1: 208 (1465). ib 313 (1469). laris hakonson lySTe een haka och spanbelte ATb 1: 366 (1472). " erick matsson kendis annamet pa sin deel eth aremborST, haka, belte" STb 3: 445 (1499). ib 4: 8 (1504). " jach wil giffwe tigh eth gammalth spenne belthe och hakaa mz JT b95 (1513). - Jfr banda-, dura-, fenSTer-, hald-, hald-, hätto-, kri-, källara-, läse-, muldräfla-, mur-, port-, skur-, span-, spar-, tel-, trizo-, vända-haki. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hakaa STb 4: 8 (1504). JTb 95 (1513). pl. -ar. hacker SSkb 34 (1502) ),
  • *haka makare
  • hakemakere )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚴᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back