Haki

Old Swedish Dictionary - haki

Meaning of Old Swedish word "haki" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

haki Old Swedish word can mean:

haki
hake.
haki
1) båtshake. " mz een haka greep han then riddar rik" STrand. 1853.">Fr 2508. JSTrand. 1853.">Fr bats haki. 2) dörrhake. dörrin sprang aff haumen ST 268. - hake hvarigenom ett lock är hopfogadt med tillhörande skrin, gångjärn. j hans skrine. lhwars look hängiande war swa som vppa fyrom axlom älla bakom (cardines) STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 61. - bildl. hopit hafwe twa axla älla haka STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 295. - JSTrand. 1853.">Fr dura haki. 3) krok, metkrok. wilet ey nappa wil inthe hengia wid hns haka MD (S) 224. 4) = haka byssa. VIII STeen byssor, XL skerpatinär, ond ock godhe, II dwsen teel lhaker III dwssen andra hakar FH 5: 238 (1524). JSTrand. 1853.">Fr telhaki.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • haka byssa
  • hake-.
  • hacke- )
  • hakbysso lodh
  • hakabyssa- )
  • haka lina
  • -lyna )
  • haka skapt ,
  • haka stang ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚴᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back