Hakkilse

Old Swedish Dictionary - hakkilse

Meaning of Old Swedish word "hakkilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hakkilse
hackelse. jtem (bör han). .. skära hekkelse til breffdragarana Arnell Brask Biᴵ 24.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hakkelse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚴᚴᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back