Hal

Old Swedish Dictionary - hal

Meaning of Old Swedish word "hal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hal
häll, flat STen. bödh atirfylla alla ingangana biärghsins mz hallum (lapidbus) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 434. Sundir skaro the hänna quidh mz hwassom hallom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 287. MB 1: 287. " saxifraga växe mällan halla vppa bärghom" LB 5: 81. " sla lthins hiärta hardha hal (silicem)" Su 46. " oppa the hall ällar STen" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 445. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 268. - hä lleberg, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLippa. vatnit som wtflöt af hallinne (motsv. STälle MB 2: 384: hällinne) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 389. " lät han watn aff hardha helinne vth flyta" ST 8. " han gaff wqtn ff hardaSTa häl" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 695. ib 361. MB 1: 325, 407, 408. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 86. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 181, 184. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr (Cod. D) 379. " owir thässa hällena skal iak byggia mina kirkio" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 119. MB 1: 417. hwaris huatzke äru STena äöllir STore haller MB 2: 254. bärghom oc hallom ib 343. " jnde in hallinæ owæn odhens kyældu" SD 2: 23 (12387, i en råskilnadSDom). hallin a swinanæs slætw ib 3: 146 (1313, gammal afskr.). i ortnamn. in rupen moSTenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilem que qSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgo dictur cupurhel SD 2: 133 (1292). " in magnam rupem, que biornhæl appellatur" ib 4: 590 (1338). " a Suarto hal" ib 621. (1338). - Jfr biärgh-, biärgs-, iärn-, STen-hal.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hall MB 1: 287, 325, 417 ; Lg 3: 445. hall(frf. vok. i änd..)
 • halla klinter
 • hälla- )
 • halla knopper
 • halla not
 • hella- )
 • halla skora
 • halla skriva
 • hälla skrifwa )
 • halla skrubba
 • hälla- )
 • halla sten
 • -steen )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back