Hal

Old Swedish Dictionary - hal

Meaning of Old Swedish word "hal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hal
1) sal, salsbyggnad. Prosadikter (Karl M) 253. " en stolpe stodh vnder hallne ther stodh hon all pa" ib 254. sidhan gingo the op i hallena til bordh ib 261. 2) galleri el. övertäckt gång el. dyl. för försäljning av varor, saluhall. jtem ij art. akeren for fläsket kom pa hallen Skotteb 430 (1469-70, Kämn).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back