Haldhaki

Old Swedish Dictionary - haldhaki

Meaning of Old Swedish word "haldhaki" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

haldhaki
hållhake, hake avsedd att fasthålla ngt. Se E. Noreen, Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 3: 15. tha röffwadhe tässe thre arwidhz tiänare then ssamma timber man aff thwa öxar. .. och en halhaka medh ATb 2: 174 (1481). ib 175 (1481). saagaren offwer lote scriffua allan redskap, som han anamar. .. som saager, filar, holhaka Arnell Brask Biᴵ 26.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hal-.
  • hol- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᚦᚼᛆᚴᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back