Häldre

Old Swedish Dictionary - häldre

Meaning of Old Swedish word "häldre" (or hældre) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häldre (hældre)
komp. " - n. adv. med mera skäl, snarare. gerna ma huar hälre biþa tel naþa ok tel bätra" Bu 4. - fast mer, tvärt om. KS 1(48, 21).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häldre may have also been written as hældre

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • häldra KS 19 (48, 21). hälre),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᚦᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back