Halfganga

Old Swedish Dictionary - halfganga

Meaning of Old Swedish word "halfganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

halfganga
Lgå sin halfVa tid. om hafVande qvinna. hon war mz barn ok hade ecke mz barnidh¨ halff gangit Lg 3: 37. - p. ladj. halfgången, halfliden. om tid. halff ganget war til middagx Va 18.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᚠᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back