Halfnadher

Old Swedish Dictionary - halfnadher

Meaning of Old Swedish word "halfnadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

halfnadher
L: hälft. hulkin wiidh the baade jämpt skiffta skulo och ath skilia til lika haluade (väl fel för halnade) i wenskap och kerlek Sj 2: 224 (1493). - ganga til halfnadha, delas i två lika STora delar. skal huSTru bireta. .. opbäre rentthen som ther arlige affgaar then i mellan bodhen tha til halffnadhe gaa swa wel som tet i mellom STenhusit ib 282 (1495). STb 3: 251 (1495).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • halff-.
  • halnader ?)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᚠᚿᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back