Halfslanga

Old Swedish Dictionary - halfslanga

Meaning of Old Swedish word "halfslanga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

halfslanga
ett slags mindre kanon. i hel slagne medh the andra !UDDA_TECKEN? (halfslanger BSh 5: 12 (1504). ginomskoten medh !UDDA_TECKEN? (ɔ: en half-) slanga ib. medh then hel slange och badhe !UDDA_TECKEN? (half-) slangor ib 14 (1504). " thet i sänDDer oss ij (2) halffw slanger" ib 480 (1511?). xxxij (32) järn lodh, som tiänte till de andra hwaffwodstykke ok till halffslangar ok sten byssor ib 506 (1512).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᚠᛋᛚᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
➞ See all works cited in the dictionary

Back