Hälgha

Old Swedish Dictionary - hälgha

Meaning of Old Swedish word "hälgha" (or hælgha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälgha Old Swedish word can mean:

hälgha (hælgha)
1) helga, göra helig. gör iak þätta hus hälaghat (möjligen dock för hälaght) ok rent af diäfla sör ok inuaru Bu 208. haua hällaghat äMBite thiänade gudhi KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 68. var siälin hälghat (sanctificata est) mz likamenom ib 1: 23. " the stadhana. ther sandir gudh ok man hälghadhe mz sinom hälgho fotom" KL 321. - helga, inviga. gygdo owir hans KLemming. 1860.">Graf fäghirsto kirkio oc hälghadho hona hans naMPne KLemming. 1860.">Gr 324. " han skal wara nazareus, thz är hälogadher gudhi, aff synom barndom" MB 2: 111. ib 284.
hälgha (hælgha)
2) fira. " at han matte värdhelika helgha sins gudz födzlo högtidh" MP 1: 4. om viij dagha hälgade (celebravit) han teMPlens wigningh MB 2: 284.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälgha may have also been written as hælgha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • helgha.
  • hälagha.
  • hällagha.
  • hälogha. -adhe,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back