Hälgha kors

Old Swedish Dictionary - hälgha kors

Meaning of Old Swedish word "hälgha kors" (or hælgha kors) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälgha kors Old Swedish word can mean:

hälgha kors (hælgha kors)
det heliga korset, Kristi kors.
hälgha kors (hælgha kors)
1) korsmessa thz war j hösten om helge kors tidhe RK 2: 7316.
hälgha kors (hælgha kors)
2) högtid som den 14ept. firades till minne af korsets upphöjelse och återförande til Jerusalem genom kejsar Heraklius. Bir 3: 307. Jfr hälgha kors dagher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälgha kors may have also been written as hælgha kors

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hälgha kors aptan
  • hälgha kors dagher (helgha-. helge-. helie-),
  • hälgha kors tidhir
  • helge- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᚵᚼᛆ:ᚴᚮᚱᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back