Hälgha lösn

Old Swedish Dictionary - hälgha lösn

Meaning of Old Swedish word "hälgha lösn" (or hælgha løsn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälgha lösn (hælgha løsn)
eg. det. heliga lösandet (om Jesu nedtagande från korset). ss benämning på bild (skulptur) föeSTällande Jesu nedtagande från korset (och föremål för dyrkan i vissa kyrkor, främST i SvartbrödrakloSTret i STockholm). Se Sdw 1: 816 och jfr SASTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OB: L 1948 och B. STrömberg, MagiSTer Mathias och fransk mendikantspedikan (1944) s. 31 f.. .. ath hon hade STwlith fraa helge lösn eth liws STb 2: 127 (1486). then hwnga brodhirrin. .. som hadhe STwlith j fron the helgha lösn the peninga som helghe lösn waro offradhe ATb 2: 350 ()1489). til helga lösn altare j sielakoren giffuer jach en kalk STb 3: 137 (1493).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälgha lösn may have also been written as hælgha løsn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • helga.
  • helg(h)e ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᚵᚼᛆ:ᛚᚯᛋᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back