Hälghadoma

Old Swedish Dictionary - hälghadoma

Meaning of Old Swedish word "hälghadoma" (or hælghadoma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälghadoma (hælghadoma)
(blott i pl.) = häLghedomber. sancti serucaii häLgadomor Lg 3: 176. " tok mz sik thz drykke kareth, huilket honom ängellen fördhe, oc then nykellen som sanctus petrus honom gaff, mz mangha andra häLgadomor" ib 167. ib 172, 181, 182, 187, 289, 340, 454, 477. " wart thenna dyra oc wärdogha häLgadomor sancta anna hwffudh först oppenbarat oc fwnnit" ib 722. ib 725.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälghadoma may have also been written as hælghadoma

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hälghadomo kar ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᚵᚼᛆᚦᚮᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back